Onze competenties variëren van informatiebeleidsvorming en begeleiding van de invoering van nieuwe methoden en technieken tot realisatie en exploitatie van betrouwbare en kosteneffectieve informatiesystemen.

AIM staat voor ons Agile Information Model, dat de basis vormt voor een adaptieve en duurzame informatievoorziening, bestaande uit een combinatie van maatwerksoftware, standaardsoftware en internetdiensten.

AIM zorgt voor de samenhang tussen een generieke architectuur, betrouwbare technologie en een professionele werkwijze voor de inrichting en exploitatie.

Wij zijn gespecialiseerd in flexibele, duurzame en kosteneffectieve informatievoorzieningen.

We ontwerpen op de specifieke omstandigheden afgestemde architecturen en gebruiken voor de implementatie moderne technologische mogelijkheden.

 

Wij zijn als softwarehouse van oudsher gespecialiseerd in het ontwerp, de realisatie en het beheer van maatwerkoplossingen voor de specifieke informatiebehoefte van grote organisaties.

Onze competenties variëren van informatiebeleidsvorming en begeleiding van de invoering van nieuwe methoden en technieken tot realisatie en exploitatie van betrouwbare en kosteneffectieve informatiesystemen.

Wij hebben het Agile Information Model ontwikkeld om invulling te geven aan de toenemende behoefte om maatwerksoftware, standaardsoftware en internetdiensten soepel met elkaar te laten samenwerken.

Naast de daarvoor benodigde architectuur beschrijft AIM innovatieve methoden en technieken, die voor de ontwikkeling en de exploitatie van een dergelijke informatievoorziening nodig zijn.